กองจัดการเดินรถเขต 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณย่านสถานีอุทุมพรพิสัย

ไฟล์เอกสารประกอบ
Image (3).pdf |


คะแนนโหวต :