ชาวโคราชเฮได้กินหมูถูกต่อ พาณิชย์ยืดเวลาโครงหมูพาณิชย์ลดราคาไปจนถึงสิ้นเดือน มค.65พร้อมเพิ่มจุดขาย หมู กก.ละ150บาทจาก6จุดเป็น13จุดหวังช่วยเหลือผู้บริโภค

ชาวโคราชเฮได้กินหมูถูกต่อ พาณิชย์ยืดเวลาโครงหมูพาณิชย์ลดราคาไปจนถึงสิ้นเดือน มค.65พร้อมเพิ่มจุดขาย หมู กก.ละ150บาทจาก6จุดเป็น13จุดหวังช่วยเหลือผู้บริโภค
วันนี้(18มค65)นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายหมูราคาถูกตามโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน   ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาหมูที่สูงขึ้นและให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค  โดยร่วมกับตลาดเทิดไท และผู้ประกอบการค้าเนื้อสุกรชำแหละจัดโปรโมชั่นหมูเนื้อแดง ลดราคาเพื่อผู้บริโภค ราคากิโลกรัมละ 150 บาท จำนวน 6 จุด ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 15 มกราคม 2565 ไปแล้ว นั้น 
เนื่องจากปัญหาราคาเนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งผลกระทบของโรคระบาดร้ายแรงในสุกรทำให้จำนวนสุกรออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญ ๆ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง เป็นต้น มีราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลต่อเนื่องมายังผู้บริโภค  กระทรวงพาณิชย์เองไม่ได้นิ่งนอนใจและออกมาตรการเร่งด่วน คือ
1. ห้ามส่งออกเป็นเวลา 3 เดือน
2. กำหนดให้ให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป / ผู้ค้าส่ง ที่มีหมูเกิน 500 ตัวขึ้นไป และห้องเย็นที่มีสต็อกหมู ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.นี้เป็นต้นไป เพื่อดูแลปริมาณหมู และสต็อกหมูที่มีอยู่ทั้งประเทศ
3. จัดกิจกรรมพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน โดยจัดจำหน่ายหมูเนื้อแดงเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในราคากิโลกรัมละ 150 บาท 
ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 
สำหรับกิจกรรมพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 13 จุด ดังนี้ 
ตลาดเทิดไท 5 จุด
1.ร้านหมูไอที
2. ร้านธนพร
3.ร้านสถานีหมูสด
4. ร้านเฮียเขียว
5. ร้านอุ๊บอิ๊บ 

ตลาดย่าโม 8 จุด
1.ร้านเจ๊วรรณ
2.ร้านเจ๊หนุ่ย
3.ร้านเจ๊ตุ้ม
4.ร้านหมูหวาน
5.ร้านเจ๊ม้วน
6.ร้านโชค
7.ร้านประติญา
8.ร้านเจ๊หมวยใหญ่ 

รวมจำหน่ายจำนวนวันละ 650 กิโลกรัม โดยจะจำหน่ายจนกว่าเนื้อหมูจะหมดทุกวัน
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบกับเกษตรกร ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ นายศารุมภ์ กล่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :