จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

               วันนี้ (15 ธค 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา มีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุม นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนจังหวัด อ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2564 พร้อมกับร่วมกันยืนเพื่อระลึกถึงเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นเวลา 2 นาที 
               นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แจ้งที่ประชุมประกาศความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 – 21 ธันวาคม 2564 ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565  และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2565 โดยให้มีการบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข ตั้งจุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมงร่วมกับด่านชุมชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 พร้อมกับมอบหมายให้นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น จุดตัดข้ามทางรถไฟ ถนนหักศอก ทางแยกทางตัด เป็นต้น ให้จัดทำป้ายเพื่อแจ้งเตือนประชาชน นอกจากนี้ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1,2 และ 3 หากพื้นที่ใดมีการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน จะมีการคืนพื้นผิวถนน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 พร้อมกับห้ามรถบรรทุกวิ่ง 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2564 และช่วงที่  2 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2565 ฝ่าฝืนมีโทษ เว้นแต่จะมีการขออนุญาต ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายไป โดยกำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ริมถนนมิตรภาพเส้นบายพาส หน้ามูลนิธิฮุก 31 โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ตั้งอยู่ที่ห้องท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1
               ด้านผู้แทนแขวงทางหลวงนครราชสีมา แจ้งที่ประชุมในการเตรียมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงขาล่อง เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีการเปิดให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือ มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว ระยะทาง 36 กิโลเมตร    โดยเริ่มเข้าสู่มอเตอร์เวย์ที่หลัก กม.65 มอปลาย่างใหม่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ออกมอเตอร์เวย์ ณ สาย 201 สีคิ้ว-ด่านขุนทด กม.5 200 ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2564  รูปแบบการใช้เส้นทางคล้ายกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา คือวิ่งด้านขวา ส่วนขากลับเข้ากรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้ระหว่างวันที่ 1-4 มกราคม 2565 โดยจะมีการประสานกับตำรวจในพื้นที่ทั้งปากช่อง คลองไผ่ และสีคิ้ว ในการอำนวยความสะดวกในเส้นทางดังกล่าว นอกจากนี้ จะมีการปิดจุดกลับรถสาย 304 จำนวน 7 จุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการตัดหน้ากระชั้นชิด โดยประชาชนที่เดินทาง สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูล ข้อความช่วยเหลือได้ทางหมายเลข 1586 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :