ผู้ว่าโคราชประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของสถานศึกษาในพื้นที่ ต้นเดือน พย.64 นี้ สั่งให้ทุกสถานศึกษาเร่งส่งรายชื่อนักเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับการฉีดวัคซีน

ผู้ว่าโคราชประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของสถานศึกษาในพื้นที่ ต้นเดือน พย.64 นี้  สั่งให้ทุกสถานศึกษาเร่งส่งรายชื่อนักเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับการฉีดวัคซีน
วันนี้(16พย64) ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายกฆตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนจาก ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด หรือ กศน.  ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต1-7  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และนายกสมาคมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน  ร่วมกันประชุมหารือเพื่อวางมาตรการ แนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่จ.นครราชสีมา ในภาคเรียนที่ม2ในเดือน พย.64นี้ ทั้งในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า ในจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนสถานศึกษาทั้งในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งของรัฐและเอกชน รวมจำนวน 1,633  แห่ง  มีจำนวนนักเรียนรวม 505,301  คน  จำนวนครู 63,740  คน  สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ในเดือน พย.64 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สิ่งหนึ่งที่ต้องฝากผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญ  อย่าไปมองว่าเรื่องนี้เป็นภาระหน้าที่ของสถานศึกษา  ผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลนักเรียนด้านสุขภาพก่อนที่จะมาโรงเรียน  เมื่อมาอยู่ในสถานศึกษาแล้วจึงจะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนก่อนส่งกลับบ้าน  การหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่าทุกสถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนวิธีการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จัดทำแผนเผชิญเหตุหากมีการติดเชื้อภายในโรงเรียน  และต้องมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการโรงเรียนกับผู้ปกครองร่วมประเมินกับทางสาธารณสุขถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนก่อนสรุปส่งให้เขตการศึกษาพิจารณากับทางคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาในการเปิดโรงเรียนต่อไป ซึ่งมีระเวลา 1 เดือนในการเตรียมความพร้อม 

นายกอบชัย กล่าวอีกว่า  ปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษาที่ร้องขอขณะนี้คือเรื่องวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษา  โดยในขณะนี้มีบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 24,488  คน จากบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ จำนวนทั้งหมด 31,538  คน  ซึ่งเรื่องวัคซีนจากการพูดคุยทางกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินจัดสรรมาให้บุคลากรทางการศึกษาอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  ในส่วนส่วนของเด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปีขึ้นไปนั้น ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนที่ชัดเจนให้เสร็จภายในสิ้นเดือน  กย.64 นี้ เพื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรวัคซีนให้เด็กนักเรียนต่อไป   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :