พช.โคราช มอบโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี 2564

พช.โคราช มอบโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี 2564

วันนี้(14กย.64)ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ขึ้นเพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติผู้นำชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการกระทำความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุขผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  และกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกชุมชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด  มอบโล่รางวัล สิงห์ทอง  ให้แก่กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับ จังหวัด มอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนดีเด่นและมอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ  พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท   รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน ความภาคภูมิใจ การสร้างภาคีเครือข่าย นอกจากจะมีพิธีมอบโล่พระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นแล้ว ยังได้มีเวทีเสวยาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ของผู้นำชุมชนดีเด่น และภาคีการพัฒนาอีกด้วย


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :