ททท. แถลงข่าว เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว “Unseen New Series” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในอีสาน

               เช้าวันนี้ (๗ มกราคม ๒๕๖๕) ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว " Unseen New Series" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 25 Unseen New Series ของ ททท. โดย ททท. ได้คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวอันชีนไทยแลนด์เวอร์ชั่นใหม่จำนวน ๒๕ แหล่งท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ นำมาเป็นจุดขายใหม่ทางการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น สำหรับแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะประกอบไปด้วย ๕ แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา, พญานาค ๓ พิภพ จ.มุกดาหาร, ภูพระ จ.เลย, หอโหวด จ.ร้อยเอ็ด, และโลกของช้าง จ.สุรินทร์
               นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ กล่าวว่า ททท. มีโครงการ "Unseen New Series" เพื่อเป็นแคมเปญชวนเที่ยวเมืองไทย เป็นการชวนไปสัมผัสกับเมืองไทย ในมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ๒๕ แห่งของแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น(Man Made) โดยโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กฟผ. ก็เป็น ๑ ใน ๕ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ที่โดดเด่นของภาคอีสาน เป็นที่ตั้งของ "เมืองลอยฟ้า"(อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง) ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นจุดชมวิวหมื่นล้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย รวมถึงเป็นที่ตั้งของ "เมืองใต้พิภพ" (อุโมงค์โรงไฟฟ้าใต้ดิน) ที่อยู่ลึกไปใต้ผิวดินกว่า ๑.๕ กิโลเมตรใช้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการสูบน้ำจากเขื่อนลำตะคองไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง นับเป็นจุดเช็คอินที่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการพาผู้สื่อข่าวและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวชุมชน ท่องเที่ยวภาคอีสาน โดยร่วมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเขายายเที่ยง ได้แก่ กิจกรรมปลูกาลอยฟ้า ชมเขาเควสตา และผาชัน

               อนึ่ง นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่ากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งริเริ่มโดย ททท. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จัก เรียนรู้ และทดลองทำกิจกรรมที่น่าสนใจกับเจ้าของพื้นที่ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับก็คือนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของปราชญ์ชาวบ้าน เกิดความรักความผูกพันต่อวิถีความเป็นอยู่ของสถานที่ที่ได้ไปเยือน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตน และเกิดแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากการเดินทางท่องเที่ยว ในทางกลับกัน การใช้เวลาเพื่อทำกิจกรรมในแต่ละแหล่งย่อมส่งผลให้เกิดการพักค้างที่นานขึ้น เกิดการใช้จ่าย ในการประกอบกิจกรรมมากขึ้นและกระจายรายได้นั้นไปสู่ระดับสังคมและชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง สำหรับชุมชนท่องเที่ยวภาคอีสานประกอบไปด้วย ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวเขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา, ชุมชนบ้านชีทวนจ.อุบลราชธานี, ชุมชนบุ่งสิบสี่ จ.ชัยภูมิ, ชุมชนภูปาเปาะ จ.เลย และชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคายททท. คาดว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวชาวไทยไปสู่พื้นที่รอง ลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลักสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของ ททท. รวมทั้ง สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมุมมองใหม่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) กล่าวคือการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสานที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมา ตั้งแต่บรรพบุรุษกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ตามแคมเปญ "Cool Isan" ของ ททท.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :