มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 254 ทุน

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 254 ทุน 

วันนี้(9กย64)ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา  นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2564 ให้กับตัวแทนของผู้เข้ารับทุน มูลนิธิคุณพุ่ม จากทุกสังกัด จำนวน 10 ราย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยมีนายรังสิสวุฒ   สุวรรณ์โรจน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา  เบิกตัวผู้รับประทานทุน และผู้ปกครองเข้ารับทุนการศึกษาฯ ต่อเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
สืบเนื่องมาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบันนั้น มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ และสำหรับ ปีการศึกษา 2564 ทรงประทานทุนให้แก่นักเรียนพิการในจังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวน 254 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,270,000 บาท  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :