อบจ.โคราช ส่งมอบชุดตรวจRapid Antigen Test จำนวน 30,000 ชุด ให้กับบุคลากรด่านหน้า ใช้คัดกรองหาผู้ป่วยโควิด-19เบื้องต้น

อบจ.โคราช  ส่งมอบชุดตรวจRapid Antigen Test จำนวน  30,000 ชุด ให้กับบุคลากรด่านหน้า ใช้คัดกรองหาผู้ป่วยโควิด-19เบื้องต้น
วันนี้(8กย64)ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  นำอุปกรณ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19  Rapid Antigen Test  จำนวน  30,000  ชุด  มูลค่า  8,025,000  บาท  ส่งมอบให้กับนายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจในขั้นต้นเพื่อคัดกรองแยกกลุ่มที่ติดเชื้อออกจากชุมชน  โดยที่ผ่านมา  อบจ.นครราชสีมา ได้มีการสนับสนุน อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  ให้กับทางสาธารณสุขมาโดยตลอด เนื่องจากตระหนักถึงความจำเป็นไม่ว่าจะเป็น  แอลก์อฮอลล์เจล แอลกอฮอลล์สเปรย์ หน้ากากอนามัย และชุด PPE เป็นต้น แก่บุคลากรด่านหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอีกด้วย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :