ผู้ว่าโคราชเตือน ปชช.ลุ่มน้ำเชียงไกรรับมือน้ำล้นตะลิ่ง ในช่วงนี้ หลังฝนตกน้ำไหลเข้าอ่างเต็มความจุ ขณะที่ในพื้นที่ ต.จันอัด อ.โนนสูง เริ่มมีไหลท่วมพื้นที่การเกษตรแล้ว


ผู้ว่าโคราชเตือน ปชช.ลุ่มน้ำเชียงไกรรับมือน้ำล้นตะลิ่ง ในช่วงนี้ หลังฝนตกน้ำไหลเข้าอ่างเต็มความจุ ขณะที่ในพื้นที่ ต.จันอัด อ.โนนสูง เริ่มมีไหลท่วมพื้นที่การเกษตรแล้ว

นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ทั้งตอนบนและตอนล่าง ว่า  เนื่องด้วย สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้ำลำเซียงไกร ซึ่งครอบคลุมเขต พื้นที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทยและอำเภอโนนสูง ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่าน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยสถานการณ์ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8.56 ล้านลูกบาศก์เมตร (101.90%) ระดับน้ำเพิ่ม ขึ้น 1.02 เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างๆ 0.265 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลล้นทางระบายน้ำลันฉุกเฉิน 2.488ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างๆ   แต่ที่ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่างๆ 26.66 ล้านลูกบาศก์เมตร (90.25%) ระดับน้ำเพิ่ม ขึ้น 0.08  เมตร ระบายน้ำ 16.94  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 2.685 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากสถานการณ์ของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างๆ ได้รับผลกระทบ น้ำจะล้นตะลิ่ง จากการที่น้ำจากบึงพุดซา และวังกระทะ ไหลมารวมกันในลำน้ำลำเชียงไกร เป็นเหตุให้ขณะนี้ ในพื้นที่ ตำบลจันอัด  อ.โนนสูง เกิดน้ำล้นตะลิ่ง  ส่วนในพื้นที่ตำบลอื่นๆ เช่น ตำบลด่านคล้า ตำบลเมืองปราสาท ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง ก็ได้มีการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมรับมือแล้ว  ทั้งนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ได้มีปริมาณน้ำในลำน้ำลำเชียงไกร ในพื้นที่ตำบลจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้เพิ่มระดับขึ้น หน้าอาคารบังคับน้ำทั้ง 4 แห่ง ระดับอยู่ที่ 5.80 ม. ส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมขังชุมชนโค้งกระพี้ ต.จันอัด อ.โนนสูง มีบ้านเรือนประชาชน 3 หลัง และพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับผลกระทบ จากน้ำล้นตะลิ่ง ทั้งนี้ อบต.จันอัด และผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ได้ช่วยกันวางกระสอบทรายกั้นตลอดแนว นายกอบชัย กล่าว


 คะแนนโหวต :