หอศิลป์พิมานทิพย์ พระอัจฉริยภาพเจ้าฟ้าหญิงองค์สิริศิลปิน

Thailand Biennale , korat 2021 หรือ งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 ใน 3 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง และอำเภอพิมาย


image รูปภาพ
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :