สำนักงานบริหารโครงการกรมชลประทาน สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักงานบริหารโครงการกรมชลประทาน.pdf |


คะแนนโหวต :